Rada na období Péče o okrasnou zahradu
Pokračujeme v pravidelném sečení trávníku a za suchého počasí i v jeho závlaze. Za horka sečeme trávník na výšku 4 cm. U všech okrasných rostlin soustavně odstraňujeme odkvetlé květy, abychom prodloužili období kvetení. Očkujeme růže, případně jiné okrasné dřeviny a řízkujeme jehličnany.

Okrasná zahrada

 

LEDEN

 • při větších holomrazech chráníme nastýlkou z chvojí záhony s vysazenými cibulovinami
 • mírně zavlažujeme zazimované balkónové rostliny, platí zde pravidlo, čím nižší teploty při zazimování, tím méně zálivky
 • vyvarujeme se pohybu po zmrzlém trávníku
 • odklízíme napadaný sníh, je-li ve větším množství, a to zejména z jehličnatých dřevin sloupovitých tvarů
 • vyséváme semena pro předpěstování sazenic letniček s dlouhou dobou vývoje (petúnie, lobelky, nestařce aj.)
 • kontrolujeme zdravotní stav uskladněných hlíz (mečíky, jiřiny, pivoňky aj.)
 • v bezmrazých dnech zavlažujeme jehličnaté a stálezelené dřeviny
 • v bezmrazých dnech odebíráme jednoleté výhony z keřů pro množení dřevitými řízky či k roubování
 • u okrasných jezírek s rybami vysekáváme otvory v hladině při jejím zamrznutí
 • připravujeme plány k založení nové zahrady, nebo úpravy stávající zahrady
 • opravujeme nářadí a připravujeme se na novou pěstitelskou sezónu
 • rychlíme květy cibulovin

ÚNOR

 • odstraňujeme i s kořeny suché, nemocné a nadbytečné dřeviny (např. nálety)
 • v bezmrazých dnech provádíme řez okrasných keřů kvetoucích v létě a na podzim, tvarujeme koruny okrasných stromů (jabloně, hlohy, javory)
 • odstřihneme nadzemní části travin
 • zmlazujeme přestárlé živé ploty z listnáčů
 • v bezmrazých dnech zavlažujeme jehličnaté a stálezelené dřeviny
 • kontrolujeme zdravotní stav uskladněných cibulí a hlíz

BŘEZEN

 • pokračujeme v řezu okrasných dřevin
 • v bezmrazých dnech zavlažujeme jehličnaté a stálezelené dřeviny
 • k vřesovištním a kyselomilným rostlinám přidáme rašelinu nebo rašelinový substrát
 • začínáme s předpěstováním sazenic hlíznatých begonií a dosen
 • podle vývoje počasí začínáme uvolňovat a odstraňovat zimní přikrývku z rostlin
 • v krytých prostorách vyséváme semena letniček pro předpěstování sazenic
 • začínáme s výsadbou okrasných dřevin
 • popínavé rostliny můžeme řezem prosvětlit, u plaménků dodržíme následující pravidla: plaménky kvetoucí v létě seřízneme 20cm nad zemí, u plaménků kvetoucích koncem jara odstraníme jen suché a poškozené výhony a hlubší řez provedeme až po odkvětu
 • vysazujeme dřevité řízky listnatých rostlin
 • okrasné dřeviny i trvalky přihnojíme
 • trsy trvalek můžeme dle potřeby dělit a vzniklé části trvalek vysazujeme na nové stanoviště
 • rostliny vysazené na podzim zkontrolujeme, zda je mráz nevytáhl, event. je opět řádně přišlápneme
 • provádíme jarní řez růží
 • přímo na záhon vyséváme otužilé druhy letniček
 • přesazujeme a dělením množíme některé druhy trvalek

DUBEN

 • vysazujeme okrasné dřeviny
 • sázíme cibulnaté rostliny kvetoucí na podzim
 • odstraňujeme odkvetlá květenství drobným cibulnatým a hlíznatým rostlinám
 • vřesům a v létě kvetoucím vřesovcům při rašení odstřihneme zaschlá květenství, vřesovce kvetoucí na jaře sestřihneme ihned po odkvětu
 • přepichujeme semenáčky vysetých letniček
 • plným hnojivem přihnojíme cibule tulipánů, narcisů a hyacintů
 • zakládáme nový trávník a obnovujeme staré travnaté plochy
 • provedeme jarní ošetření trávníku: posečeme ho na výšku 3-4cm, prořežeme, provzdušníme a přihnojíme plným hnojivem pro hnojení travnatých ploch
 • okrasné jezírko, které jsme na podzim vypustili, vyčistíme, napustíme vodou a osazujeme vodními rostlinami

KVĚTEN

 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme, zavlažujeme a přihnojujeme
 • odstraňujeme odkvetlá květenství cibulnatých a hlíznatých rostlin, okrasných keřů
 • okrasné keře zjara kvetoucí po odkvětu sestřihneme, přestárlé keře zmladíme
 • vysazujeme jiřinky a mečíky
 • drcenou borkou nastýláme vysazené rostliny
 • vodní nádrže a jezírka osazujeme vodními rostlinami, z hladiny odstraňujeme vodní řasy
 • ukončujeme zakládání a úpravy travnatých ploch
 • po „ledových mužích“ vysazujeme hlíznaté rostliny a letničky citlivé na jarní mrazíky
 • na okna, balkóny a terasy přeneseme letničky v truhlících a přenosných nádobách
 • vřesovištním rostlinám doplňujeme nastýlku z rašeliny, přihnojujeme je speciálními hnojivy pro vřesovištní rostliny a vydatně zaléváme
 • u borovic můžeme provádět zaštipování nových výhonů pro větší kompaktnost rostliny
 • vysazujeme okrasné rostliny

ČERVEN

 • pravidelně sečeme, zavlažujeme a přihnojujeme travnaté plochy, dle potřeby provádíme chemické ošetření proti dvouděložným plevelům
 • za suchého počasí vydatně zaléváme, zejména rostliny vysazené na jaře
 • vysoké trvalky a letničky vyvazujeme k oporám
 • okrasné keře množíme bylinnými řízky
 • pěnišníkům odstraníme opatrně odkvetlá květenství
 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme, zavlažujeme a přihnojujeme
 • okrasné rostliny ošetřujeme proti mšicím
 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme a zavlažujeme
 • můžeme vysazovat okrasné rostliny pěstované v nádobách-kontejnerech, pokud jim zaručíme dostatečnou zálivku

ČERVENEC

 • balkónové květiny pravidelně zaléváme a přihnojujeme
 • pravidelně sečeme a zavlažujeme travnaté plochy
 • odstraňujeme odkvetlé květy růží a plané výhony vyrůstající z podnoží, dle potřeby růže ošetřujeme proti černé skvrnitosti a padlí
 • okrasné rostliny dle potřeby ošetřujeme proti padlí a při silnějším výskytu mšic
 • okrasným rostlinám odstraňujeme odkvetlé květy a květenství
 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme a zavlažujeme
 • můžeme vysazovat okrasné rostliny pěstované v nádobách-kontejnerech, pokud jim zaručíme dostatečnou zálivku

SRPEN

 • pravidelně sečeme a zavlažujeme travnaté plochy
 • balkónové květiny pravidelně zaléváme a přihnojujeme
 • okrasné rostliny dle potřeby okopáváme, plejeme a zavlažujeme
 • okrasným rostlinám odstraňujeme odkvetlé květy a květenství
 • očkujeme růže a jiné okrasné rostliny, řízkujeme jehličnany
 • střiháme živé ploty z jehličnatých a listnatých rostlin
 • začínáme s výsadbou cibulnatých a hlíznatých rostlin kvetoucích na jaře
 • řízkujeme muškáty a fuchsie
 • v druhé polovině srpna dle počasí, můžeme zakládat nové trávníky a vylepšovat travnaté plochy již založené
 • můžeme vysazovat okrasné rostliny pěstované v nádobách-kontejnerech, pokud jim zaručíme dostatečnou zálivku

ZÁŘÍ

 • vysazujeme okrasné rostliny pěstované v nádobách a začínáme s výsadbou balových rostlin
 • vysazujeme cibule a hlízy květin kvetoucích na jaře
 • okrasné rostliny citlivější na mráz přihnojíme draselnými hnojivy, aby výhony lépe vyzrály a přezimovaly
 • pravidelně sečeme, zavlažujeme a přihnojujeme travnaté plochy, dle potřeby můžeme provést prořezávku zdrnovatělého trávníku
 • koncem měsíce sklízíme hlízy mečíků a dosen a po osušení je uložíme v suché, chladné a bezmrazé místnosti

ŘÍJEN

 • pokračujeme s výsadbou okrasných rostlin
 • přesazujeme a dělením množíme některé druhy trvalek
 • hlízy jiřinek a begonií vyzvedneme ze země až po přejití prvních mrazíků a po seříznutí, očištění a oschnutí je uskladníme v chladné ale bezmrazé místnosti
 • okrasným stromům odstraníme suché, nemocné a poškozené větve v korunách
 • likvidujeme záhony s letničkami a balkónové truhlíky
 • přenosné nádoby s květinami přeneseme na světlé a chladné ale bezmrazé místo, muškáty přezimujeme při teplotě 6-10°C, oleandr při teplotě 0-10°C
 • trvalkám odstraníme uschlé květy a nať
 • vydatně zavlažíme jehličnany a stálezelené listnaté dřeviny
 • ke vřesovištním rostlinám přidáme vrstvu rašeliny
 • vodní plochy připravíme na zimu - vyjmeme choulostivé druhy vodních rostlin a uložíme je v tmavé a bezmrazé místnosti, z vody odstraníme odumřelé části rostlin a spadané listí, vyndáme a uložíme čerpadlo a filtr
 • trávník naposledy posečeme

LISTOPAD

 • dle průběhu počasí dokončujeme výsadbu okrasných rostlin
 • zalijeme a zazimujeme nádoby s okrasnými otužilými dřevinami – proti promrznutí je chráníme obalením izolační vrstvou
 • zazimujeme keře a stromky růží
 • zazimujeme choulostivé druhy okrasných rostlin – nastýlkou ke kořenům ev. zakrytím celé rostliny stínící tkaninou
 • vypustíme a zazimujeme závlahový systém
 • svazujeme sloupovité druhy jehličnytých dřevin, aby nedošlo pod tíhou sněhu k jejich rozlomení
 • vydatně zalijeme jehličnaté a listnaté stálezelené dřeviny a nově vysazené druhy rostlin
 • chráníme kmeny mladých stromů proti okusu zvěří
 • uklízíme a kompostujeme spadané listí

PROSINEC

 • v bezmrazých dnech, je-li suchá půda, zavlažíme stálezelené listnaté dřeviny a jehličnany
 • kontrolujeme zdravotní stav zazimovaných rostlin a uskladněných cibulí a hlíz
 • v bezmrazých dnech odebíráme vyzrále výhony k množení

 

© 2008 - 2020 Zahradnické centrum Jelínek s.r.o.