Rada na období Péče o okrasnou zahradu
Řízkujeme pelargonie a fuchsie. Ve skalce omezíme řezem bujně se rozrůstající poléhavé rostliny, které utlačují sousední, méně vzrůstné druhy. Koncem měsíce sázíme lilii bělostnou, kosatce bradaté a pivoňky. Opatrně rozdělíme starší rozrostlé trsy liliochvostců (jejich kořeny jsou velmi křehké) a vysadíme je na slunné stanoviště s úrodnou, v zimě sušší půdou.

Výsadba balových rostlin

Balové rostliny se prodávají v jarním nebo podzimním období. Jedná se o rostliny, které se během roku pěstují volně v půdě. Těsně před expedicí se tyto rostliny dobývají ze země ven, zabalí se do balicích materiálů a expedují se k zákazníkům. Kořenový bal jsou kořeny rostliny spolu s okolní zeminou, která na nich pevně drží.
Během letních měsíců takto expedované rostliny v žádném případě nekupujte!

Podle velikosti a druhu rostlin se k balení kořenového balu používají rozličné materiály.
Nejčastější je jutová nebo látková plachetka, kterou je bal ovázán. Tato plachetka se vlivem prostředí po nějakém čase sama rozpadne. Stejně tak gumové pásky, kterými se někdy stahují menší kořenové baly.
Někdy se pro zpevnění kořenového balu používá navíc ještě drátěný koš. Ten je vyrobený z pletiva a uzpůsobený tvaru kořenového balu. I tento koš se postupem času v zemi rozpadne.
Rostlinám tedy nehrozí žádné nebezpečí při prorůstání kořenů z balu ven. Nebezpečím by pro ně bylo kořenový bal rozebírat ještě před vlastní výsadbou. Důležité je tedy zacházet s těmito rostlinami opatrně, zbytečně s nimi nepohazovat a chránit je před vysušením. Každá hrubá manipulace může kořenový bal poškodit.
Pokud si přivezete rostliny domů a nemůžete je ihned sázet, je důležité dobře rostliny uskladnit. Na kořenový bal by nemělo svítit slunce, proto je nutné baly rostlin schovat do stínu, nebo je alespoň překrýt prodyšným materiálem a udržovat je ve vlhku.

Samotnou výsadbu provádíme do připravených jamek, které by měly být širší a hlubší, než je kořenový bal rostliny. Pokud rostliny vysazujeme do méně kvalitní půdy, jamku ještě zvětšíme a vzniklý prostor vyplníme kvalitní zeminou nebo zahradnickým substrátem. Nikdy nepoužívejte při výsadbě čerstvý hnůj nebo nevyzrálý kompost, stejně tak se vyvarujte přímému hnojení nezakořenělých rostlin rychle rozpustnými hnojivy.
Rostlinu vložíme do jamky i s neporušeným balem a usadíme ji. Teprve nyní můžeme povolit úvazky, jsou-li baly ovázané provázkem, eventuelně povolit drátěný koš u kmínku rostliny.

Důležitá je také zálivka. Ihned po výsadbě nově vysazené rostliny zalijeme. Další zálivka se řídí druhem a velikostí rostliny a samotným průběhem počasí.
Pokud to rostliny nebo stanoviště vyžadují, ukotvíme vysazené rostliny opěrnými kůly.
Nakonec doporučuji vysazené rostliny, nebo celé skupinky zamulčovat drcenou borkou, která chrání rostliny před nadměrným vysycháním a slouží i jako ochrana před zimními mrazíky.

Kromě balových rostlin se v podzimním a jarním období prodávají rostliny prostokořenné. Tyto rostliny jsou také těsně před expedicí vydobyty ze země, nemají však kolem kořenů zemní bal, ale kořeny mají volně bez zeminy. Takto se smějí expedovat pouze některé okrasné rostliny, nejčastěji pro výsadbu živých plotů, dále ovocné stromky a růže.
U prostokořenných rostlin je důležité keře nebo stromky před vlastní výsadbou sestřihnout. U růží a ovocných rostlin se řez řídí určitými pravidly. U okrasných keřů např. ptačí zob /Ligustrum/, tavolníky /Spiraea/, svídy a dříny /Cornus/ a dalších se kořeny zakrátí zhruba o třetinu a nadzemní část keřů se sestřihne o třetinu až polovinu jejich původní výšky.
 

© 2008 - 2018 Zahradnictví Jelínek