Rada na období Péče o krasnou zahradu
Levanduli po odkvětu sestřihneme, případně odstraníme přestárlé části trsu. Stříháme živé ploty z jehličnanů a dorostlé ploty z listnáčů. Během srpna až začátkem září vysazujeme na záhony předpěstované sazenice dvouletek. Růže přihnojíme roztokem superfosfátu a síranu draselného, aby lépe přezimovaly a v příštím roce bohatě kvetly. Za vlhka je ošetříme proti černé skvrnitosti listů přípravky Dithane aj. Začínáme vysazovat choulostivější stálezelené dřeviny, aby do zimy zakořenily a snadněji ji přežily.

Naše realizace

Naše firma existuje od roku 1990 a do dnešního dne jsme získali bohaté zkušenosti se všemi výše zmíněnými druhy realizací. Veškerá naše činnost směřuje k preciznímu dílu a tím i ke spokojenému zákazníkovi. Z tohoto důvodu je naše firma již 10 let členem Svazu školkařů ČR a každoročně čerpá nové poznatky a inspiraci při odborných zájezdech ke školkařům z celé Evropy. Od roku 2002 je naše firma také členem Svazu pro zakládání a údržbu zeleně. Zdravotní stav našich rostlin je pravidelně kontrolován ústavem SRS ČR.


OSÁZENÍ OBCHODNÍHO DOMU MÁJ V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Ozelenění novostavby obchodního domu v centru města. Osazovaly se terasy, mobilní nádoby i volné plochy. Realizováno v dubnu 1992.

SADOVÉ ÚPRAVY V AREÁLU KAUČUK a.s.
Úpravy byly provedeny v březnu 1993 na ploše 3 ha. Bylo zalesněno okolí skladu technických plynů.

SADOVÉ ÚPRAVY KOLEM MÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
V dubnu 1993 se začalo se sadovými úpravami kolem Městského úřadu v Kralupech. Vysadily se stromy s podsadbou keřů a trvalek a zatravnily se přilehlé plochy. Na jaře roku 1994 se v sadových úpravách pokračovalo až ke krytému bazénu.

SADOVÉ ÚPRAVY KOLEM MÚ KRALUPY NAD VLTAVOU
V dubnu 1993 se začalo se sadovými úpravami kolem Městského úřadu v Kralupech. Vysadily se stromy s podsadbou keřů a trvalek a zatravnily se přilehlé plochy. Na jaře roku 1994 se v sadových úpravách pokračovalo až ke krytému bazénu.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE PHM KRALUPY NAD VLTAVOU
Osázení proběhlo v listopadu 1993

SADOVÉ ÚPRAVY V KRALUPECH NAD VLTAVOU, MĚSTSKÁ ČÁST LOBEČEK
V květnu 1994 byla provedena dosadba zeleně ve staré činžovní zástavbě a zároveň podsadba sídliště. Na jaře roku 1995 proběhla rekonstrukce zeleně, kdy se jednalo o výsadbu rostlin do stávající zeleně.

SADOVÉ ÚPRAVY BAB KRALUPY NAD VLTAVOU
V květnu 1995 bylo osázeno a zatravněno okolí víceúčelové budovy Kaučuku k.p. v Kralupech nad Vltavou.

OSÁZENÍ PENZIONU PRO DŮCHODCE KRALUPY NAD VLTAVOU
Plocha kolem Penzionu o rozloze 1,5 ha byla zatravněna a osázena v červnu 1995.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL KLÍČANY
Čerpací stanice ARAL byla ozeleněna v březnu 1996.

MERO-DÍLNY UHY
Okolí dílen bylo osázeno stromy s keřovou podsadbou a byla zatravněna plocha o rozloze 1ha. Realizace proběhla v dubnu 1996.

OSÁZENÍ VLTAVSKÉHO NÁBŘEŽÍ V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Výsadby podél Vltavy byly v Kralupech zrealizovány v letech 1996 a 1997. Na ploše 5,5 ha byly vysazeny stromy a keře, kdy na svazích u řeky byly využity druhy s protierozním účinkem. Zbylé plochy byly zatravněny.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL PRAHA-JIŽNÍ SPOJKA 1
Výsadby byly provedeny v březnu 1997. Přilehlé svahy byly zpevněny pomocí dřevěných laviček a osázeny dřevinami s protierozním účinkem.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL PRAHA-STRAKONICKÁ
Čerpací stanice byla osázena v dubnu 1997. Svahy byly zpevněny dřevěnými lavičkami a osázeny dřevinami s protierozním účinkem.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL PRAHA-CHODOVSKÁ
Výsadby proběhly v březnu 1998.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL PRAHA-JIŽNÍ SPOJKA 2
Výsadby proběhly v dubnu 1998.

OSÁZENÍ ČERPACÍ STANICE ARAL MOST
Čerpací stanice byla osázena v červnu 1998. Svahy byly zpevněny dřevěnými lavičkami a osázeny dřevinami s protierozním účinkem.

OSÁZENÍ AREÁLU K+B KLÍČANY
Osázení areálu bylo provedeno v září 1998. Každým rokem jsou výsadby udržovány naší firmou.

OSÁZENÍ SÍDLIŠTĚ TROJA - VELKÁ SKÁLA
Osázení sídliště proběhlo na podzim roku 1998 a na jaře roku 1999. Na ploše 8,5 ha bylo vysazeno 800 stromů, 8500 keřů a zbylé plochy byly zatravněny.

REKULTIVACE TRASY PLYNOVODU VE VELTRUSÍCH
V březnu 2000 bylo provedeno zatravnění a obnova travnatých ploch o rozloze 2 ha.

RODINNÁ ZAHRADA V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Výsadby proběhly na podzim roku 2000.

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU DRNOVÁNÍM
Travní koberce byly položeny na jaře roku 2001 v rodinné zahradě v Kralupech nad Vltavou.

SADOVÉ ÚPRAVY V AREÁLU FIRMY NOWACO KRALUPY NAD VLTAVOU
Sadové úpravy byly provedeny v květnu 2001.

RODINNÁ ZAHRADA V PRAZE TROJI
Realizace rodinné zahrady proběhla v říjnu 2001. Naše firma provedla terénní úpravy včetně automatické závlahy, ozelenění a provádí údržbu vysazených ploch.

BYTOVÉ DOMY NYMBURK
Kompletní ozelenění sídliště proběhlo v květnu 2002.

RODINNÁ ZAHRADA VE VRANÉM NAD VLTAVOU
Realizace proběhla v červnu 2002. Pozemek byl ohumusován, byla instalována automatická závlaha, vysazovaly se vzrostlé jehličnany/3-4 m/ a listnáče /4-5 m/, 2000 m2 bylo zatravněno. Rodinná zahrada je v údržbě naší firmy.

RODINNÁ ZAHRADA VE VELTRUSÍCH
Rodinná zahrada byla osázena stromy a keřovými skupinami. Trávník byl založen tzv. drnováním. Realizace proběhla v červenci 2002.

BIOLOGICKÁ REKULTIVACE
V průběhu let 2002 a 2003 byla provedena rekultivace trati v úseku Kralupy nad Vltavou - Vraňany

SADOVÉ ÚPRAVY - PURTEX ZDIBY
Na jaře roku 2004 byly provedeny sadové úpravy v areálu firmy

DOMOV DŮCHODCŮ VE VŠESTUDECH
V areálu domova důchodců byla na jaře roku 2004 provedena obnova a rekonstrukce zahrady

SADOVÉ ÚPRAVY ÚSEKU METRA C
V Praze - Troji bylo v květnu 2004 provedeno ozelenění ulice a nového úseku metra trasyC

SADOVÉ ÚPRAVY U REZIDENČNÍ VILY V PRAZE
V květnu roku 2004 bylo provedeno osázení rezidenční vily firmy Metrostav D3, Na Viničních Horách v Praze. Pro zpevnění osazovaných svahů byly použity dřevěné terasy, povrch půdy byl pokryt kokosovou rohoží a svahy byly osázeny břečťanem.

NKDP - LOGISTICKÝ AREÁL U D8 VE ZDIBECH
Na jaře roku 2004 byly provedeny sadové úpravy v prostoru Logistického parku ve Zdibech. Bylo zde vysázeno více než 50 vzrostlých stromů a tisíce keřů.

SADOVÉ ÚPRAVY ZÚ MZV V PAŘÍŽI
V červnu roku 2004 byly provedeny sadové úpravy u sídla Zastupitelského úřadu Ministerstva zahraničních věcí v Paříži. Vysazovány byly převážně stálezelené dřeviny a suchomilné trvalky.

© 2008 - 2020 Zahradnické centrum Jelínek s.r.o.